Fundatia Umanitara Progpers

Go to content

Main menu


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
28.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind achiziția directă de materiale consumabile în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ-UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”...... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
24.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind achiziția directă de produse informative şi de promovare, CPV 39294100-0 , servicii de publicitate (anunturi ziar) CPV 79341000-6 , în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ-UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”...... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
24.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind achiziția directă de servicii pentru evenimente, CPV 79952000-2, servicii de catering, CPV 55520000-1, materiale publicitare (mape conferinta), CPV 22462000-6, în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ-UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”...... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
21.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind achiziția directă de servicii expert contabil (servicii de contabilitate), CPV 79211000-6, în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ-UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”...... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
21.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind servicii de audit financiar extern (servicii de auditare financiara), CPV 79212100-4, în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ-UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”...... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
21.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind achiziția directă de licenta software consiliere-modul psihologic, CPV 48000000-8, în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ-UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”...... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
17.07.2015

FUNDAŢIA PROGPERS cu sediul în Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, județul Alba, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 13/1997, cod de înregistrare fiscală 9383848, lansează acest anunț privind achiziția directă de echipamente: videoproiector 1buc, CPV 38652120-7, imprimante 4 buc, CPV 30232110-8, multifuncțională 1 buc, CPV 30121100-4, în vederea implementării proiectului cu titlul „STAGIUL DE PRACTICĂ - UN PAS CĂTRE PRIMUL JOB”, contract POSDRU/189/2.1/G/155983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la o viață activă”..... detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCURT ISTORIC al Fundatiei Progpers


Este o organizatie neguvernamentala ale carei principale activitati sunt:

  • oferirea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;

  • culegerea de informatii despre situatia locurilor de munca vacante, despre posibilitatea aparitiei de noi locuri de munca si conditiile minime de ocupare ale acestora pentru a le face cunoscute persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca;

  • realizeazarea preselectiei a candidatilor ce corespund cerintelor locurilor de munca oferite pe baza unui plan individual de mediere intocmit pentru fiecare solicitant in parte;

  • culegerea de informatii despre programe de formare profesionala, le mediatizeaza si intermediaza accesul la ele;

  • acordarea de consultanta si asistenta persoanelor fara loc de munca pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, ajutorul constând in furnizarea de informatii privind actele necesare pentru legalizarea afacerii, intocmirea planului de afaceri, servicii financiare sau sa indice alte centre la care se pot adresa pentru date suplimentare;

  • mediatizeazarea si intermedierea obtinerii de subventii pentru stimularea mobilitatii fortei de munca;

  • participarea la actiuni organizate de asociatii, fundatii, sau organisme nationale sau internationale in sprijinul persoanelor fara loc de munca.

Fundatia a activat in baza unor contracte de prestare de servicii , incheiate cu AJOFM, derulând un pachet de programe de masuri active de combatere a somajului in masa din disponibilizarile colective.
Fundatia a incheiat un contract cu un finantator extern ,prin care a beneficiat de o finantare nerambursabila in valoare de 30.000 $, in vederea implementarii unui proiect care viza scopuri cu caracter social si facilita crearea de noi locuri de munca si reducerea impactului social ca urmare a procesului de restructurare care a afectat comunitatea locala. S-a urmarit si dezvoltarea mediului de afaceri din orasul de resedinta prin inbunatatirea aptitudinilor manageriale si acordarea unui sprijin financiar intreprinzatorilor prin microcredite in sistem revolving.

Fundatia a incheiat un contract cu FDSC, pentru implementarea proiectului Birou de Consiliere pentru Cetateni, in parteneriat cu Primaria Aiud si A.J.O.F.M teritorial. Prin intermediul acestui birou (informare si consiliere) s-a dorit imbunatatirea accesului cetatenilor la informatii de interes general din 12 domenii de activitate (sanatate, asigurari sociale, asistenta sociala, protectia consumatorului, invatamant, procedura notariala, servicii publice, protectia copilului, drepturi si obligatii civile, raporturi de munca, impozite si taxe, regimul proprietatii). Cetatenii au obtinut informatii si consiliere pentru a le fi utile la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat. Peste 400 persoane au beneficiat de serviciile oferite.

In baza unui contract incheiat cu AJOFM, Fundatia a derulat servicii de ocupare si mutare intre orasul de resedinta si un oras invecinat. Programul a avut in vedere un numar de 350 someri luati in evidenta, 61 someri angajati cu contract de munca, 89 agenti contactati pe parcursul programului si 278 posturi vacante anuntate la sediul fundatiei.
Prin implementarea unui proiect Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala, Fundatia a contribuit la imbunatatirea masurilor active de ocupare ca instrument sistematic pentru incurajarea ocuparii fortei de munca, pentru a raspunde nevoilor cetatenilor din orasul de resedinta confruntati cu problema unui somaj ridicat ca rezultat al disponibilizarilor masive. Astfel s-a realizat: reorientarea profesionala in functie de cererea existenta pe piata muncii; reducerea somajului in zona cu minim 50 de persoane; infiintarea de cca. 5 activitati aducatoare de profit; infiintarea de noi locuri de munca, in cadrul unor activitati nou lansate; forta de munca instruita in functie de nevoi; tineri absolventi plasati pe piata muncii; relatii bine inchegate cu institutii responsabile de plasarea in munca si de formarea profesionala; pachete de instruire eficiente si structurate pe nevoile identificate.

Fundatia a derulat un program de masuri active de combatere a somajului in cadrul proiectului Phare 2005 CES DRU, obiectul contractului a fost prestarea urmatoarelor servicii: reducerea somajului din zona, prin cresterea oportunitatilor de angajare,recomandarea unor cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare profesionala pentru someri, prin mediere si consiliere pe piata muncii.

Back to content | Back to main menu